Giới thiệu chung

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 178-QĐ/TĐTN-XDĐ, ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc hợp nhất Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và sự lãnh đạo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị, có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo ĐVTN các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đoàn thanh niên tại cơ quan, đơn vị.
Các tổ chức cơ sở Đoàn là lực lượng chính trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cấp tỉnh, là tổ chức tham mưu cho cấp uỷ Đảng cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị. ĐVTN của Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có tác động quan trọng, trực tiếp đến việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.
Hiện nay, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bao gồm 61 tổ chức cơ sở Đoàn trong đó có 15 Đoàn cơ sở, 03 Đoàn Trường học và 43 Chi đoàn cơ sở với tổng số 3.557 đoàn viên.
Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã vinh dự được BCH Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chiến dịch tình nguyện hè; Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 và năm 2021; Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện từ năm 2019 – 2021 và nhiều khen thưởng khác. Đây là thành quả quan trọng từ sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của tuổi trẻ trong toàn Khối, sự kế thừa và phát huy thành tựu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiều nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ sâu sát, thiết thực, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ tạo tiền đề, hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra khẩu hiệu hành động:“Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo – Hội nhập”. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên: Phát huy truyền thống; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa; khơi dậy khát vọng cống hiến, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, xây dựng đoàn vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây