Kế hoạch tham gia Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03&

Thứ ba - 08/05/2018 14:41
Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng nhằm tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Kế hoạch tham gia Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng  chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019)  và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân  (03/3/1989 - 03&

Thực hiện Kế hoạch số 418/KHPH-BCHBP-TĐ, ngày 28/02/2016 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh đoàn Quảng Trị về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019), Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

2. Các cơ sở Đoàn cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong cơ quan, đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

3. Cuộc thi phải được triển khai chu đáo, nghiêm túc, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; đánh giá khách quan, công bằng và chính xác kết quả tham gia của các tập thể, cá nhân.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung thi viết: Gồm 7 câu hỏi, cụ thể như sau:

Câu 1: Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội Biên phòng ngày nay) được thành lập ngày, tháng, năm nào ? Ý nghĩa của việc ra đời lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ?

Câu 2: Từ khi ra đời đến nay, Công an nhân dân vũ trang (BĐBP) có bao nhiêu đơn vị, cá nhân được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND? Toàn lực lượng mấy lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng? Có bao nhiêu tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2?

Câu 3: Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu Chương, Điều? Nội dung Điều nào quy định về nhiệm vụ chung của BĐBP?

Câu 4: Văn bản nào quy định về “Ngày Biên phòng”? “Ngày Biên phòng” có những nội dung gì ? Đến khi nào được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân”?

Câu 5: Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) Trần Văn Thọ hy sinh năm nào? Ở đâu? Trần Văn Thọ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào? Về thành tích gì?

Câu 6: Những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có nhiều chương trình, việc làm có ý nghĩa đối với nhân dân các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Đồng chí (anh, chị) hãy kể tên và suy nghĩ của mình về việc làm đó?

Câu 7: Đồng chí (anh, chị) hãy viết một đoạn văn (không quá 2000 từ) nói lên cảm xúc của mình về người chiến sĩ Biên phòng hoặc viết một tấm gương người tốt, việc tốt ở đơn vị, địa phương trong xây dựng và bảo vệ biên giới?

2. Nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến

- Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được đăng tải hàng tháng tại địa chỉ: Thanhnienviet.vn và gắn đường link, paner trên các trang điện tử của Báo Biên phòng, Báo Tiền phong, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Cổng Thánh Gióng và các trang mạng xã hội của Trung ương Đoàn,Website Tỉnh đoàn, Website Đoàn Khối.

, Báo Sinh viên Việt Báo Tiền phong Báo Biên phòng,,Thanhnienviet.vn- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Nam, Website Tỉnh đoàn và một số phương tiện thông tin khác.

III. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

2. Khen thưởng

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị xét khen thưởng đối với đơn vị vận động được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi có chất lượng cao.

- Cán bộ, đoàn viên thanh niên có tác phẩm dự thi xuất sắc.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

3.1. Yêu cầu chung

- Cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

3.2 Yêu cầu bài thi viết

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Trang đầu ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân”.

- Bài dự thi cần ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức. Tuy nhiên, những bài dự thi có hình thức thể hiện đặc biệt phải đính kèm và cung cấp nội dung bài dự thi bằng văn bản đánh máy (khối mô hình, khổ lớn, các sản phẩm âm thanh, hình ảnh…).

- Trả lời đủ 7 câu hỏi; nội dung bài thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

2.3. Yêu cầu thi trắc nghiệm trực tuyến

- Người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của từng tháng.

- Người tham gia bắt buộc phải điền các thông tin cá nhân (họ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email) khi trả lời các câu hỏi để làm căn cứ nhận giải.

- Hàng tháng, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả trúng thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thời gian, nơi nhận bài thi, chấm thi và trao giải

3.1. Thời gian

+ Thời gian thi viết:

- Bắt đầu phát động Cuộc thi: từ ngày 13/3/2018 đến tháng 8/2018.

- Hạn cuối nộp bài dự thi viết: Trước ngày 10/8/2018.

- Tổng kết trao giải cấp tỉnh vào tháng 9/2018; cấp toàn quốc tháng 01/2019.

+ Thời gian thi trắc nghiệm trực tuyến: Bắt đầu từ tháng 02/2018 và kết thúc vào tháng 01/2019.

3.2. Địa chỉ nhận bài dự thi và chấm thi, trao giải thi viết

- Nộp bài dự thi viết: 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc có bài dự thi. Trong đó, đảm bảo mỗi Đoàn cơ sở có từ 2-3 bài chất lượng cao, Chi đoàn cơ sở có từ 1-2 bài chất lượng cao. BCH các cơ sở Đoàn tổng hợp bài dự thi và nộp lên Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trước ngày 10/8/2018 (Phường Đông Lương – TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Ban tổ chức cấp tỉnh tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải Cuộc thi tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

3.3. Địa chỉ thi trắc nghiệm và công bố kết quả:

+ Địa chỉ truy cập thi trắc nghiệm: Thanhnienviet.vn, Báo Biên phòng Online, Báo Tiền phong Online, Báo Sinh viên Online, Website Bộ đội Biên phòng, Website Đoàn Thanh niên.

+ Công bố kết quả: Ban Tổ chức lựa chọn 01 đáp án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhanh và chính xác nhất trong tháng để trao giải (giải thưởng của tháng trước sẽ được công bố và trao giải chậm nhất là ngày 15 của tháng tiếp theo). Người trúng thưởng được thông báo bằng điện thoại, email trong vòng 7 ngày sau khi thông báo trên trang web. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu người trúng giải không hoàn tất các thủ tục để nhận giải, giải thưởng sẽ được chuyển cho quỹ khuyến học.

3.5. Cơ cấu giải thưởng cấp tỉnh

- Giải tập thể:

Tặng Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kèm phần thưởng cho các tập thể đạt giải cuộc thi:

+ 01 giải Nhất: 5.000.000đ

+ 02 giải Nhì: 3.000.000đ.

+ 03 giải Ba: 2.000.000đ.

- Giải cá nhân:

Tặng Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kèm phần thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi:

+ 01 giải Nhất: 3.000.000đ.

+ 02 giải Nhì: Mỗi giải 1.000.000 đ.

+ 05 giải Ba: Mỗi giải 500.000đ.

+ 10 giải khuyến khích: Mỗi giải 300.000đ.

* Cơ cấu giải thưởng cấp Trung ương

- Cuộc thi trắc nghiệm: Hằng tháng Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương bình chọn và trao 01 giải nhất, giải thưởng là 01 chiếc điện thoại di động smartphone hoặc tiền mặt trị giá 1.500.000đ. Tổng giá trị giải thưởng: 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng).

- Thi viết

+ Giải tập thể: Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 01 giải Nhất trị giá 30.000.000đ; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 20.000.000đ.

+ Giải cá nhân:

Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000đ; 01 giải Nhất trị giá 20.000.000đ; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000đ.

Giấy khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 05 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.000.000đ; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000đ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai cuộc thi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Tổ chức tuyên truyền Cuộc thi trên các kênh thông tin đại chúng, hệ thống website, facebook của Đoàn.

- Tổ chức chấm thi và lựa chọn những bài dự thi xuất sắc gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đúng thời gian quy định.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Căn cứ kế hoạch, các cơ sở Đoàn triển khai trong toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên của đơn vị mình về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đồng thời vận động 100 % cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi.

- Hằng tháng tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet.

* Lưu ý: Bài xuất sắc để riêng, số bài còn lại đóng thành gói (ghi rõ số lượng bài)

Đây là nội dung công tác quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động, nghiêm túc triển khai kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây